English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Deep structured learning and hierarchical learning - methods based on learning representations of data. businessman or programmer with abstract symbol of a chip with text deep learning connected with data represented by points. - 73898808
Informacje o zdjęciu

Głębokie ustrukturyzowane uczenie się i nauka hierarchiczna - metody oparte na uczenia się reprezentacji danych. biznesmen lub programista ze streszczeniem symbolem chipa z tekstem głębokie uczenie się związane z danymi reprezentowanymi przez punkty.

ID zdjęcia: 73898808
Rodzaj Mediów: Zdjęcie Seryjne
Prawo autorskie: jirsak

Podobne Zdjęcia