English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Target customer, customer care and human resources (hr) concept. businessman hold target customer, employee (or another business person) in hand. - 71934022
Informacje o zdjęciu

Docelowa klientów, dbałość o klienta i zarządzanie zasobami ludzkimi (hr) koncepcja. biznesmen trzymać klient docelowy, pracownik (lub inna osoba, firma) w ręku.

ID zdjęcia: 71934022
Rodzaj Mediów: Zdjęcie Seryjne
Prawo autorskie: jirsak

Podobne Zdjęcia