Sand falling in the hourglass in three different states on white background. - 194705552
PREMIUM

Piasek spadający w klepsydrze w trzech różnych stanach na białym tle.

 194705552
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)