English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Seoul, korea - september 17, 2009: a flag guard in ancient blue korean costume stands at the entry gate of gyeongbokgung palace, the old royal residence, in seoul, south korea on september 17, 2009 - 18831769
Informacje o zdjęciu

Seul, korea - 17 wrzeå›nia 2009: straå¼nik flag w staroå¼ytnym niebieskim stroju koreaå„skiego stoi przy bramie wejå›ciowej gyeongbokgung palace, stara rezydencja krã³lewska, w seulu, w korei poå‚udniowej od 17 wrzeå›nia 2009

ID zdjęcia: 18831769
Rodzaj Mediów: Zdjęcie Seryjne
Prawo autorskie: pius99

Podobne Zdjęcia