Work accidents of worker in the workplace at construction site area, Builder accident falls ladder on floor and Unconscious, Electric suction, Unsafe concept. Add zoom filter effect for feelings. - 166081633
PREMIUM

Wypadki przy pracy pracownika w miejscu pracy na placu budowy, wypadek budowlany spada z drabiny na podłogę i nieprzytomny, ssanie elektryczne, niebezpieczna koncepcja. dodaj efekt filtra powiększenia dla uczuć.

 166081633
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free