English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Call center operator queue. Support waiting line, people help or faq. Woman work, customer manager at computer desk with headphones vector concept. Illustration customer support, queue to helpdesk - 161960092
PREMIUM

Kolejka operatora call center. wsparcie kolejki oczekujących, ludzie pomagają lub często zadawane pytania. kobieta pracuje, kierownik klienta przy biurku komputerowym z koncepcją wektora słuchawek. ilustracyjna obsługa klienta, kolejka do pomocy technicznej

 161960092
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)