Vector cartoon stick figure illustration of two men or businessmen, Each pointing and blaming each other. Concept of responsibility. - 159678543
PREMIUM

Wektor rysunek kreskówek ilustracja przedstawiająca dwóch mężczyzn lub biznesmenów, każdy wskazujący i obwiniający się nawzajem. pojęcie odpowiedzialności.

 159678543
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)