Close-up Portrait Shot of a Female Patient Lying on a CT or MRI Scan, Bed is Moving Inside the Machine While it Scans Her Body and Brain. In Medical Laboratory with High-Tech Equipment. - 157491318
PREMIUM

Zbliżenie portretu pacjentki leżącej na tomografii komputerowej lub rezonansie magnetycznym, łóżko porusza się wewnątrz maszyny, podczas gdy skanuje jej ciało i mózg. w laboratorium medycznym ze sprzętem high-tech.

 157491318
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free