Kodeks etyczny tekst napisany na maszynie do pisania.

Kodeks etyczny tekst napisany na maszynie do pisania. - 151921614