English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Man use elbow cover mouth before sneeze and don't do. color speech bubble like do and don't. Healthy way to safe from virus infections. Health care concept. - 143270250

Mężczyzna zakrywa usta łokciem przed kichnięciem i nie rób tego. kolor dymek jak zrobić i nie. zdrowy sposób na zabezpieczenie przed infekcjami wirusowymi. koncepcja opieki zdrowotnej.

 143270250
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)