Employees giving hands and helping colleagues to walk upstairs. Team giving support, growing together. Vector illustration for teamwork, mentorship, cooperation concept - 142847374
PREMIUM

Pracownicy podający ręce i pomagający kolegom chodzić po schodach. zespół dający wsparcie, rozwijający się razem. ilustracja wektorowa do pracy zespołowej, mentoringu, koncepcji współpracy

 142847374
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)