Female industrial engineer wearing a white helmet while standing in a heavy industrial factory behind she talking with workers, Various metal parts of the project - 141626960
PREMIUM

Inżynier przemysłowy w białym kasku, stojący w ciężkiej fabryce przemysłowej za nią, rozmawia z pracownikami, różnymi metalowymi częściami projektu

 141626960
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free