Zbliżenie szczegółów sprzętu ze starego koła rowerowego, selektywna nieostrość

Zbliżenie szczegółów sprzętu ze starego koła rowerowego, selektywna nieostrość - 123950704
ID zdjęcia123950704

Closeup detail of gear from an old bicycle wheel. Selective soft focus.