English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Happy smiling corporate team of senior executives and young employees join hands together at group meeting, business people celebrating success achievement unity, promising help support in teamwork - 97384815
PREMIUM

Szczęśliwy, uśmiechnięty korporacyjny zespół składający się z kierownictwa wyższego szczebla i młodych pracowników łączy ręce na spotkaniu grupowym, ludzie biznesu świętują jedność sukcesu, obiecując wsparcie w pracy zespołowej

 97384815
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free