Cartoon stick man drawing conceptual illustration of business team meeting and brainstorming. Concept of teamwork and creativity. - 95857644
PREMIUM

Cartoon stick man rysunek koncepcyjny ilustracja spotkania zespołu biznesowego i burzy mózgów. pojęcie pracy zespołowej i kreatywności.

 95857644
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)