Inspiration and Expiration anatomical vector illustration diagram, educational medical scheme with lungs, diaphragm, rib cage and trachea. - 95617364
PREMIUM

Inspiracja i wydech anatomiczny diagram ilustracji wektorowych, edukacyjny schemat medyczny z płucami, przeponą, klatką piersiową i tchawicą.

 95617364
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)