English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Four objects photopolymer printed on 3d printer. stereolithography 3d printer, technology liquid photopolymerization uv light. progressive modern additive technology. concept 4.0 industrial revolution - 94691317

Fotopolimer czterech obiektów wydrukowany na drukarce 3d. drukarka 3d stereolitograficzna, technologia ciekłej fotopolimeryzacji światła uv. progresywna nowoczesna technologia przyrostowa. koncepcja rewolucji przemysłowej 4.0

 94691317

Podobne Zdjęcia