English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
factory workers in white lab suits and face masks, producing tv sets on a green assembly line with some modern equipment - 91281334

Pracownicy fabryki w białych kombinezonach laboratoryjnych i maskach na twarz, produkujący telewizory na zielonej linii montażowej z nowoczesnym wyposażeniem

 91281334
 

Podobne Zdjęcia