English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
A model with supports created in a laser sintering machine stays in the working chamber. - 91189891

W komorze roboczej pozostaje model z podporami wykonanymi w spiekarce laserowej.

 91189891

Podobne Zdjęcia