English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Realistic intravenous fluid, syringe, ampoule, and tracheal tube without cuff on transparent background. - 89880147

Realistyczny płyn dożylny, strzykawka, ampułka i rurka dotchawicza bez mankietu na przezroczystym tle.

 89880147
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)