Młoda elegancka biznesmenka trzymająca mobilny tablet cyfrowy, przeglądająca pudełko z zamówieniami online i ucząca w firmie przetwarzania nowych pracowników

Młoda elegancka biznesmenka trzymająca mobilny tablet cyfrowy, przeglądająca pudełko z zamówieniami online i ucząca w firmie przetwarzania nowych pracowników - 89273923
ID zdjęcia89273923

young elegant business woman holding mobile digital tablet pad looking at online shopping order box and teaching company new employee processing.