English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
A model with supports created in a laser sintering machine stays in the working chamber. DMLS, SLM, SLS technology. Concept of 4.0 industrial revolution. Progressive modern additive technology. - 88968448

Model z podpórkami utworzonymi w spiekarce laserowej pozostaje w komorze roboczej. technologia dmls, slm, sls. koncepcja rewolucji przemysłowej 4.0. postępowa nowoczesna technologia dodatków.

 88968448

Podobne Zdjęcia