English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Objects printed on metal 3d printer and printer that prints plastic close-up. a model created in a laser sintering machine close-up. dmls, slm, sls, fdm technology. modern additive technology. - 88968390

Obiekty wydrukowane na metalowej drukarce 3d i drukarce, która drukuje plastikowe zbliżenie. model wykonany w zbliżeniu na maszynie do spiekania laserowego. technologia dmls, slm, sls, fdm. nowoczesna technologia przyrostowa.

 88968390

Podobne Zdjęcia