English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Compacted recyclable plastic waste at a recycling plant. - 87478471

Sprasowane odpady z tworzyw sztucznych nadające się do recyklingu w zakładzie recyklingu.

 87478471

Podobne Zdjęcia