English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The lower jaw of a man, created on a 3d printer from a photopolymer material. stereolithography 3d printer, technology of liquid photopolymerization under uv light. modern medical technologies - 87404626

Dolna szczęka mężczyzny wykonana na drukarce 3d z materiału fotopolimerowego. drukarka 3d stereolitograficzna, technologia ciekłej fotopolimeryzacji w świetle uv. nowoczesne technologie medyczne

 87404626

Podobne Zdjęcia