English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Rock zen pyramid of white, red and yellow stones. Concept of balance, harmony and meditation. Soft focus, selective focus - 87341159

Rockowa zen piramida z białych, czerwonych i żółtych kamieni. pojęcie równowagi, harmonii i medytacji. nieostrość, selektywne focus

 87341159

Podobne Zdjęcia