English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The lower jaw man, created on a 3d printer from a photopolymer material. stereolithography 3d printer, technology of liquid photopolymerization under uv light. modern additive and medical technologies - 87247591

Mężczyzna dolnej szczęki, utworzony na drukarce 3d z materiału fotopolimerowego. stereolitografia drukarka 3d, technologia ciekłej fotopolimeryzacji w świetle uv. nowoczesne dodatki i technologie medyczne

 87247591

Podobne Zdjęcia