Black man and white man is shaking hands. Abstract 3d-human series from balls. Variant of colored isolated on white background. A fully editable vector illustration for your design. - 8513943
PREMIUM

Mä™å¼czyzna czarny i biaå‚y czå‚owiek jest wytrzä…sanie rä…k. abstrakcyjna serii 3d-czå‚owieka z kulek. wariant barwnego samodzielnie na biaå‚ym tle. ilustracja wektora peå‚ni edytowalne projekt.

 8513943
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)