Pomoc i znak zapytania na naklejce

Pomoc i znak zapytania na naklejce - 8315342
ID zdjęcia8315342
Rodzaj mediówPLUS Stock Vector
(SVG lub EPS)

Help and question mark on the sticker