English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
poor culture of consumption to achieve the progress of modern civilization gives a negative impact on the surrounding nature. Ecological catastrophe in the background of Carpathians - 80420048

Biedna kultura konsumpcji w celu osiągnięcia postępu w nowoczesnej cywilizacji ma negatywny wpływ na otaczającą naturę. katastrofa ekologiczna w tle karpat

 80420048

Podobne Zdjęcia