English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Smart money, term used for big financial institutions as banks and funds. US Dollar texture. - 77898595

Inteligentne pieniądze, termin używany dla dużych instytucji finansowych jako banków i funduszy. tekstura dolara amerykańskiego.

 77898595

Podobne Zdjęcia