English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Enterprise resource planning erp concept. businessman work with erp business management software for collect, store, manage and interpret business data about customers, hr, production, logistics, financials and marketing. - 74765610

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa erp. biznesmen pracuje z oprogramowaniem erp do zarządzania przedsiębiorstwami w celu gromadzenia, przechowywania, zarządzania i interpretowania danych biznesowych dotyczących klientów, hr, produkcji, logistyki, finansów i marketingu.

 74765610

Podobne Zdjęcia