English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Thumb up icon with check mark. thumb down with cross mark. vector illustration. i like and dislike signs in flat design. - 73479825

Ikona kciuk z zaznaczonym znacznikiem wyboru. kciuk w dół ze znakiem krzyżowym. ilustracji wektorowych. lubię i nie lubię oznaczeń w płaskim stylu.

 73479825
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)