English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Software as a service (saas, on-demand software) concept. modern business model where software is licensed on a subscription basis. - 73453589

Oprogramowanie jako usługa (saas, oprogramowanie na żądanie). nowoczesny model biznesowy, w którym oprogramowanie jest licencjonowane na zasadzie subskrypcji.

 73453589

Podobne Zdjęcia