English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Image of the Cathedral of Our Lady of Chartres seen from outside of the city above the fields of cereals which surround the locality.This is a very famous Gothic cathedral which contains original stained glass from the 13th century. - 73049170

Wizerunek katedry matki bożej z chartres widziana spoza miasta ponad polami zbóż, które otaczają miejscowość. jest to bardzo znana gotycka katedra, w której znajdują się oryginalne witraże z xiii wieku.

 73049170

Podobne Zdjęcia