English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Information technology devices security concept. businessman offer it security service - button with padlock icon in simplified design of chip connected with abstract devices represented by points. - 71802534
Informacje o zdjęciu

Pojęcie bezpieczeństwa urządzeń informatycznych. biznesmen oferuje usługę bezpieczeństwa it - przycisk z ikoną kłódki w uproszczonym układzie scalonym połączonym z abstrakcyjnymi urządzeniami reprezentowanymi przez punkty.

ID zdjęcia: 71802534
Rodzaj Mediów: Zdjęcie Seryjne
Prawo autorskie: jirsak

Podobne Zdjęcia