English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The temple in the tract Rogneska that around Mount Petros, Montenegrin Mountains Chernogora, Chornohora - lit beautifully at sunset tame tourist lanterns. In summer, here come shepherds, and now, no one - 69522416

świątynia w przewodzie rogneska że wokół góry petros, czarnogóry góry chernogora, czarnohory - świeci pięknie na zachodzie słońca oswojonych latarnie turystycznych. w lecie, tutaj przychodzą pasterzy, a teraz nikt

 69522416

Podobne Zdjęcia