Biznes i Finanse, Flat Icon Set. Prosty i minimalistyczny styl. Wektor

Biznes i Finanse, Flat Icon Set. Prosty i minimalistyczny styl. Wektor - 67869333