English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Close up portrait of young female surgeon doctor surrounded by her team. Group of surgeon in operation theatre. Healthcare, medical education, emergency medical service and surgery concept - 67106400
PREMIUM

Bliska, portret młodych kobiet lekarza chirurga otoczony jej zespół. grupa chirurga w sali operacyjnej. opieka zdrowotna, edukacja medyczna, pogotowie ratunkowe i chirurgia koncepcja

 67106400
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free