English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Dementia treatment and Alzheimer brain memory disease therapy concept as old trees recovering as a neurology or psychology cure metaphor with 3D illustration elements. - 66755841
PREMIUM

Leczenie demencji i choroby alzheimera pamięci mózgu koncepcji terapii choroby jak starych drzew odzysku jako neurologii i psychologii utwardzania metafora z elementami 3d ilustracji.

 66755841

Podobne zdjęcia Royalty-Free