English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
In March-April after a winter in the mountains of unstable weather, and replaced by the warmth, the sun can come quickly alpine cold, strong wind and sleet and then freezing plants and flowers - 64469335

W marcu i kwietniu po zimie w górach niestabilnej pogody, i zastąpiony przez ciepło, słońce może przyjść szybko alpejskiego zimno, silny wiatr i deszcz ze śniegiem, a następnie roślin i kwiatów zamrażania

 64469335

Podobne Zdjęcia