English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Ukrainian carpathians - a mountain hike trains people to build the igloo - snow house like the eskimos. safe haven during the winter storms hurricanes destroying unprotected tents - 63335719

Ukraińskie karpaty - wspinaczka górska pociąga ludzi do budowy igloo-śnieżnego domu jak eskimosi. bezpieczne schronienie podczas burz zimy huragany niszczące niechronione namioty

 63335719
 

Podobne Zdjęcia