Piktogram listy kontrolnej. Ilustracji wektorowych koncepcji dla projektu.