English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
BEIJING, CHINA - JUNE 29, 2016. Gulou, bell tower of Beijing. The ancient building is situated in the old town, originally built for musical reasons, later used to announce time. - 60797550

Pekin, chiny - 29 czerwca 2016 r. gulou, dzwonnica w pekinie. starożytny budynek znajduje się na starym mieście, pierwotnie zbudowany ze względów muzycznych, później używany do ogłaszania czasu.

 60797550

Podobne Zdjęcia