English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Jerusalem, israel - july 16, 2015: prayer prays at western wall on tisha b'av - annual fast day in judaism, commemorates anniversary of number of disasters in jewish history and destruction of the first and second temples in jerusalem. - 54990617
Informacje o zdjęciu

Jerozolima, izrael - lipiec 16, 2015: modlitwa modli się przy western ścianą na tisha b'av - roczny szybki dzień w judaizmie, upamiętnia rocznicę liczbę katastrofy w żydowskiej historii i zniszczenie pierwszy i drugie świątynie w jerozolima.

ID zdjęcia: 54990617
Rodzaj Mediów: Zdjęcie Seryjne
Prawo autorskie: rglinsky

Podobne Zdjęcia