pl

Wektor — Inżynier pracuje nad planem. Rysunek techniczny, schemat techniczny. Szkicowania biegu, projekt. Inżynier projektant w projekcie. Rysunki dla procesów produkcji, inżynierii, produkcji. Wektor, płaskie

Engineer working on blueprint. Engineering drawing, technical scheme. Sketching gear, project. Engineer Designer in project. Drawings for production, engineering, manufacturing processes. Vector, flat - 54110314
Rozmiar
Standardowe rozmiary
S692 x 692 pixels • 72 dpi692 x 692 pixels9.61 x 9.61 inches
M2048 x 2048 pixels • 300 dpi2048 x 2048 pixels6.83 x 6.83 inches
L5000 x 5000 pixels • 300 dpi5000 x 5000 pixels16.67 x 16.67 inches
XL7500 x 7500 pixels • 300 dpi7500 x 7500 pixels25 x 25 inches
EPSZmniejsz do jakiegokowiek rozmiaru
Informacje o zdjęciu

Inżynier pracuje nad planem. Rysunek techniczny, schemat techniczny. Szkicowania biegu, projekt. Inżynier projektant w projekcie. Rysunki dla procesów produkcji, inżynierii, produkcji. Wektor, płaskie

ID zdjęcia: 54110314
Rodzaj Mediów: Wektor
Prawo autorskie: hvostik

Podobne Zdjęcia