Multinational group of cheerful students taking an active part in a lesson while sitting in a lecture hall. - 53766949
PREMIUM

Wielonarodowa grupa wesołych studentów biorących aktywny udział w lekcji, siedząc w sali wykładowej.

 53766949
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free