Yellow pear in splash of water isolated on white background with clipping path - 52281861
PREMIUM

żółte gruszki z powitalny wody na białym tle z wycinek ścieżki

 52281861

Podobne zdjęcia Royalty-Free