A gold caduceus medical symbol or symbol for commerce featuring intertwined snakes around a winged rod - 51305472
PREMIUM

Złoty kaduceusz symbol medycznych lub symbol handlu featuring splecione węże wokół pręta skrzydlaty

 51305472
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)