English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Anxiety solution and freedom from fear and escape from tortured thinking and depression concept as a group of tangled barbwire or barbed wire fence shaped as a human head breaking free as a metaphor for psychological or psychiatric icon. - 50923995
PREMIUM

Rozwiązanie lęk i wolność od strachu i ucieczki od torturowanego myślenia i depresji koncepcji jako grupa lub splątanych barbwire ogrodzeniem z drutu kolczastego w kształcie ludzkiej głowy wyśmienitej jako metafora psychologicznej lub psychiatrycznej ikony.

 50923995

Podobne zdjęcia Royalty-Free